Facilitering handler om at gøre mennesker i stand til at samarbejde, skabe, udvikle og opnå mål - sammen!

  • 20
  • Sep
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder, Proces

Faciltering i praksis

I den sidste tid har jeg haft den store fornøjelse at arbejde med en gruppe ledere omkring “oversættelse og tolkning” af et nyt ledelsesgrundlag. Dels for at skabe et fælles fundament og dels for at igangsætte gode dialoger omkring ledelse i praksis.

Som altid har mit udgangspunkt været den faciliterende tilgang hvor der har været plads til den enkelte, plads til ideer, alternativer, de svære ting, plads til fællesskabet, plads til hvad der føltes rigtigt og vigtigt.

Indenfor en ramme naturligvis – men under forhold der har gjort at lederne i tilbagemeldingen gav udtryk for glæden over at ha kunnet sætte aftryk og ikke mindst give deres ledelse indtryk, tolkninger og have givtige dialoger om deres nye fælles ledelsesgrundlag og fundament.

Forløbet har strakt sig over et par måneder med 2 opstartsmøder med øverste ledelse, en heldagsworkshop for alle involverede ledere, et arbejdsmøde med øverste ledelse og sidst en “hvordan skal det virke i praksis” halvdagsmøde med alle involverede ledere.

Nysgerrig?

Comments are closed.