Facilitering handler om at gøre mennesker i stand til at samarbejde, skabe, udvikle og opnå mål - sammen!

  • 31
  • Jan
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Møder

Relevansen af en facilitator!

Idag har jeg diskuteret nødvendigheden af en facilitator til at lede et seminar.

Et seminar, – hvor lederen har en række informationer der skal videregives til deltagerne og en række andre interessenter. Et seminar hvor der skal arbejdes i dybden med flere komplekse emner, hvor man ønsker deltagerne fingeraftryk, og ikke mindst commitment til en række principelle beslutninger.

Jeg vil mene at lederen selv skal stå for at formidle informationen. Information er i mit perspektiv ikke noget der nødvendigvis involverer mennesker. Ikke noget der nødvendigvis skal designes en proces for. Information er derimod et budskab fra en afsender til en række modtagere, – der skal lytte og forstå. Budskabet skal naturligvis formidles som modtagerne bliver i stand til at lytte og derefter forstå. Tale modtagerens sprog.

Også er der de komplekse emner, – hvor fingeraftryk og commitment er påkrævet. Det kræver en facilitator. Målgruppen skal involveres, målet – det planlagte resultat skal nåes, og processen der skal designes, skal målrettet deltagerne og målet. Planlængning.

Gennemførelsen kræver sin mand. Her kommer en facilitator i spil. Fremdrift i processen. De gode spørgsmål skal stilles. Alle skal involveres, alle skal høres, der skal arbejdes i et fællesskab. Målet skal nåes.

En workshop hvor der skal arbejdes med en ny måde at arbejde på. Hvor deltagerne selv skal udvikle og skabe mening i en relativ ny hverdag. Dog indenfor en ramme, der er fastsat og ikke bøjelig.

Da rammen udgør den spillebane der skal arbejdes på, vil jeg mene det er relevant at ledelsen der har defineret rammen, informere deltagerne på workshoppen herom. Igen en information der skal lyttes til, forståes og denne gang også accepteres. Accepten kommer gennem forståelse, og i nogle tilfælde når deltagerne får mulighed for at arbejde med “hvad betyder rammen i praksis”. På denne måde skabes det bedste udgangspunkt for at udvikle og skabe en ny måde at arbejde på i en fremtidig hverdag. Skal sådan en workshop faciliteres?

Ja det skal den! Rammen bør dog igen sættes af ledelsen, – dels for at vise deltagerne synlighed omkring deres rolle og rammen, – og dels for at kunne stå på mål for de spørgsmål der måtte komme. Det ansvar er forkert – i mine øjne at give til en facilitator. Accepten derimod, – og arbejdet med at udvikle en ny måde at arbejde på er bestemt en facilitators spillebane.

En facilitator kan bruges godt i mange gode sammenhænge, – min pointe er blot at det er væsentlig at skelne mellem information der blot skal videregives og information der skal arbejdes med. I det øjeblik der er tale om at involvere deltagerne på et møde, en workshop, seminar – så er en facilitator meget relevant.

Emnerne kan være hvad som helst, – indholdet og målet kommer du med, – en facilitator designer en proces der passer til.

Comments are closed.