Facilitering handler om at gøre mennesker i stand til at samarbejde, skabe, udvikle og opnå mål - sammen!

Archive for the 'Facilitatoren' Category

  • 26
  • Sep
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Proces

Hvordan griber jeg det an?

Hvordan griber jeg det an? Mødet, workshoppen, seminaret? Ja hvordan griber jeg det an, når mennesker skal samles, samarbejde, tage ejerskab, bidrage, engageres, involveres? Hvordan griber jeg det an, når resultatet skal være af god kvalitet, og kunne anvendes i praksis bagefter? Når delmængder, konklusioner mm. undervejs skal fastholdes? Når der skal opnås enighed eller […]

Read more
  • 31
  • Jan
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Møder

Relevansen af en facilitator!

Idag har jeg diskuteret nødvendigheden af en facilitator til at lede et seminar. Et seminar, – hvor lederen har en række informationer der skal videregives til deltagerne og en række andre interessenter. Et seminar hvor der skal arbejdes i dybden med flere komplekse emner, hvor man ønsker deltagerne fingeraftryk, og ikke mindst commitment til en […]

Read more
  • 20
  • Oct
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren

Når man samarbejder…

Jeg har ofte diskuteret, reflekteret, inviteret facilitatorer til snakke om hvordan det er svært – det med at bære flere roller. En facilitator er een kasket vi bærer, – samtidig med at de fleste af os, – er et eller andet af profession. Det vi bliver målt og vejet på. I sidste uge tilbragte jeg […]

Read more
  • 31
  • Jul
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren

Få succes som intern facilitator

Kan man være faglig konsulent/leder på en workshop og samtidig være en dygtig facilitator? Mange konsulenter og ledere holder workshops, hvor de er fagligt involveret i emnet. Ideelt set skal man kunne facilitere og samtidig kunne bidrage aktivt med faglige input på lige fod med de andre deltagere, men hvordan opfatter deltagerne mine input, hvordan […]

Read more