Facilitering handler om at gøre mennesker i stand til at samarbejde, skabe, udvikle og opnå mål - sammen!

Author Archive

 • 16
 • Feb
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Møder i takt

Jeg har skrevet om det før – nu gør jeg det igen Virksomheders mødekultur er ude af takt! Tjek lige din egen kalender – hvordan ser forholdet mellem møder og der hvor du producerer noget ud? Har du lagt forberedelse til møder ind i din kalender? – både til at afholde egne møder og deltage […]

Read more
 • 26
 • Sep
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Proces

Hvordan griber jeg det an?

Hvordan griber jeg det an? Mødet, workshoppen, seminaret? Ja hvordan griber jeg det an, når mennesker skal samles, samarbejde, tage ejerskab, bidrage, engageres, involveres? Hvordan griber jeg det an, når resultatet skal være af god kvalitet, og kunne anvendes i praksis bagefter? Når delmængder, konklusioner mm. undervejs skal fastholdes? Når der skal opnås enighed eller […]

Read more
 • 20
 • Sep
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder, Proces

Faciltering i praksis

I den sidste tid har jeg haft den store fornøjelse at arbejde med en gruppe ledere omkring “oversættelse og tolkning” af et nyt ledelsesgrundlag. Dels for at skabe et fælles fundament og dels for at igangsætte gode dialoger omkring ledelse i praksis.

Read more
 • 31
 • Jan
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Møder

Relevansen af en facilitator!

Idag har jeg diskuteret nødvendigheden af en facilitator til at lede et seminar. Et seminar, – hvor lederen har en række informationer der skal videregives til deltagerne og en række andre interessenter. Et seminar hvor der skal arbejdes i dybden med flere komplekse emner, hvor man ønsker deltagerne fingeraftryk, og ikke mindst commitment til en […]

Read more
 • 29
 • Nov
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Blogs på facebook

Jeg har gennem det sidste år haft min aktivitet på firmaets facebook side, – så hold øje der https://www.facebook.com/Aunsholt/?ref=aymt_homepage_panel Julen er hjerternes fest, relationer plejes lidt ekstra. Hvad med relationerne til dine kollegaer. Måske skal du give dig selv og kollegaerne en ekstra gave under træet. Jeg ser ofte at relationer plejes i frokostpauserne, over […]

Read more
 • 01
 • Feb
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Møder med mening

I næste uge står den på 2 dages intern undervisning i facilitering for 15 medarbejdere i en IT virksomhed. Formålet er at få et godt kendskab til hvad god facilitering er og give deltagerne indsigt i og træne at balancere de 3 elementer; mål for mødet, rumme deltagernes forskellighed og designe en proces der matcher […]

Read more
 • 28
 • Dec
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Teamkoordinatorkursus

Vi tager fat om følgende emner: Rollen som teamkoordinator Teamet og teamets udviklingsfaser Personlighedstyper Model af verden Konflikter og løsninger Kommunikation – at lytte og at spørge Indholdet på kurset vil afhænge af deltagernes baggrund og erfaring som koordinator. Vi arbejder med det I bringer med på dagen på en praktisk og involverende måde. Vi […]

Read more
 • 28
 • Dec
Article by Christina Aunsholt
Posted in Kurser

Trænger dit team til…

at få nyt liv? at få fokus på jeres styrker og kompetencer? at få ryddet op i det som dræner for energi? at få mere af det som skaber trivsel og arbejdsglæde? at skabe fælles forankring i en tid med mange forandringer? Vi arbejder med det I bringer med på dagen på en praktisk og […]

Read more
 • 23
 • Aug
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Netværk der virker!

Netværksmøder er møder, hvor deltagerne mødes omkring samme fagfelt. Møderne bærer præg af “bordet rundt”, “siden sidst” og ofte er der hyret een ekstern oplægsholder til at fortælle og give viden fra sig. Jeg hører udtalelser som “men det var en god kage”, “det var da lidt interessant”, “sikke en lang dag”. Mange har den […]

Read more
 • 27
 • Jul
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Mødekultur og mødeledere

Hvad kan en god mødeleder bidrage med? Lange møder, mange møder, møder uden resultater, møder med små møder indeni, møder med mennesker der fylder – for meget, møder hvor alle ikke bidrager, møder hvor beslutninger ikke bliver dokumenteret, møder der afløses af nye møder – om det samme? Har du været der? Kunne du tænke […]

Read more