Facilitering handler om at gøre mennesker i stand til at samarbejde, skabe, udvikle og opnå mål - sammen!

 • 31
 • Jan
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Facilitatoren, Møder

Relevansen af en facilitator!

Idag har jeg diskuteret nødvendigheden af en facilitator til at lede et seminar.

Et seminar, – hvor lederen har en række informationer der skal videregives til deltagerne og en række andre interessenter. Et seminar hvor der skal arbejdes i dybden med flere komplekse emner, hvor man ønsker deltagerne fingeraftryk, og ikke mindst commitment til en række principelle beslutninger.

Jeg vil mene (more…)

Read more
 • 29
 • Nov
Comments are disabled for good
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Blogs på facebook

Jeg har gennem det sidste år haft min aktivitet på firmaets facebook side, – så hold øje der

https://www.facebook.com/Aunsholt/?ref=aymt_homepage_panel

Julen er hjerternes fest, relationer plejes lidt ekstra. Hvad med relationerne til dine kollegaer. Måske skal du give dig selv og kollegaerne en ekstra gave under træet.

Jeg ser ofte at relationer plejes i frokostpauserne, over kaffen, under den uformelle snak på gangene. Hvad med en faciliteret madproces, hvor i samtidig med at I selv tilbereder god mad der passer til jer, også får plejet relationerne ekstra på en sjov og underholdende måde.

Nysgerrig? Så kontakt mig for at høre nærmere

Mange hilsner
Christina

Read more
 • 01
 • Feb
7
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Møder med mening

I næste uge står den på 2 dages intern undervisning i facilitering for 15 medarbejdere i en IT virksomhed. Formålet er at få et godt kendskab til hvad god facilitering er og give deltagerne indsigt i og træne at balancere de 3 elementer; mål for mødet, rumme deltagernes forskellighed og designe en proces der matcher mål og deltagere. Det bliver en vigtig rolle for den kommende tid i virksomheden, at klæde deltagerne endnu bedre på til at lede gode møder og workshop, hvor viden i organisationen skal analyseres og arbejdes med tværorganisatorisk.

Jeg glæder mig!

Read more
 • 28
 • Dec
4
Article by Christina Aunsholt
Posted in Uncategorized

Teamkoordinatorkursus

Vi tager fat om følgende emner:

Rollen som teamkoordinator
Teamet og teamets udviklingsfaser
Personlighedstyper
Model af verden
Konflikter og løsninger
Kommunikation – at lytte og at spørge

Indholdet på kurset vil afhænge af deltagernes baggrund og erfaring som koordinator.

Vi arbejder med det I bringer med på dagen på en praktisk og involverende måde.
Vi sammensætter et program som passer præcist til jeres behov og ønsker for dagen.

2 dages kursus for max. 16 deltagere
Kurset er tiltænkt som et internt kursus hos virksomheder
Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Mange hilsner
Runa Kunø & Christina Aunsholt

40722896 & 30439902
christina@aunsholt.dk

Read more
 • 28
 • Dec
1
Article by Christina Aunsholt
Posted in Kurser

Trænger dit team til…

at få nyt liv?
at få fokus på jeres styrker og kompetencer?
at få ryddet op i det som dræner for energi?
at få mere af det som skaber trivsel og arbejdsglæde?
at skabe fælles forankring i en tid med mange forandringer?

Vi arbejder med det I bringer med på dagen på en praktisk og involverende måde. Vi sammensætter et program som passer præcist til jeres behov og ønsker for dagen.

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Mange hilsner
Runa Kunø & Christina Aunsholt

40722896 & 30439902
christina@aunsholt.dk

Read more
 • 23
 • Aug
6
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Netværk der virker!

Netværksmøder er møder, hvor deltagerne mødes omkring samme fagfelt. Møderne bærer præg af “bordet rundt”, “siden sidst” og ofte er der hyret een ekstern oplægsholder til at fortælle og give viden fra sig. Jeg hører udtalelser som “men det var en god kage”, “det var da lidt interessant”, “sikke en lang dag”. Mange har den opfattelse at netværksmøder handler om at tage viden. Tage viden med hjem og anvende den i egen praksis. Men kan man det uden at gøre den til sin egen? Og hvordan gør man det?

Hvad nu hvis dagens emne bliver arbejdet med, hvis emnet kommer ned i deltagernes “hænder”, så de kan forme og udvikle den? Hvad nu hvis netværksmøderne handler om at “give og ta´”. Så deltagerne bidrager alle sammen, så viden deler på tværs?

Vi har bred erfaring med at arbejde med netværk. Lige fra den spæde start – hvor det handler om at opbygge netværket, finde frem til relevant indhold, få møderne formet så alle deltagere får noget med hjem, og ikke mindst facilitere møderne. Facilitering af netværksmøder giver deltagerne mulighed for at læne sig tilbage og være tilstede, – give og tage. Processen bliver bygget op omkring indhold, resultat og deltagere. Som faciltatorer arbejder vi med at skabe en god variation i løbet af dagen, og sikre deltagernes involvering og ikke mindst sørger for at dokumentere proces og resultatet af netværksmødet.

Read more
 • 27
 • Jul
1
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Mødekultur og mødeledere

Hvad kan en god mødeleder bidrage med?

Lange møder, mange møder, møder uden resultater, møder med små møder indeni, møder med mennesker der fylder – for meget, møder hvor alle ikke bidrager, møder hvor beslutninger ikke bliver dokumenteret, møder der afløses af nye møder – om det samme?

Har du været der? Kunne du tænke dig at det så helt helt anderledes ud?

Møder med resultater, møder hvor beslutninger bliver truffet af de rette, møder hvor beslutninger træffes gennem konsensus eller enighed, møder der slutter til tiden, møder hvor deltagere bidrager, møder der virker!

Som noget nyt afholder jeg workshops omkring jeres mødekultur for at se hvad der forhindre jeres møder i at lykkes, og derigennem skabe en mødekultur der virker. Kontakt os for nærmere information, eller book mig som mødeleder næste gang du har ansvaret for et større møde.

Read more
 • 26
 • Jun
1
Article by Christina Aunsholt
Posted in Kurser

Virtuelle møder der virker!

Virtuelle møder stiller krav til øre og krop
Det er som om at kroppen sættes på standby når vi deltager på et videomøde, – det er kun talen der tæller. Og så glider kommunikationen ikke så godt længere. Vi ser og oplever det næsten hver dag i de organisationer, vi arbejder med: Der er stor fokus på effektive møder, der skaber resultater og fremdrift. Virtuelle møder er opstået, så vi kan kommunikerer hurtigere og mere effektiv på trods af afstande, men vi har glemt at fortælle deltagerne og mødelederne hvordan man skal kommunikere på den type møder.
(more…)

Read more
 • 12
 • Mar
1
Article by Christina Aunsholt
Posted in Kurser

Konflikter i børnehøjde

Som noget nyt skal jeg arbejde med en 3.klasse omkring konflikter, – om hvad der sker når der opstår konflikter, – hvordan ser man egentlig ud når man er i konflikt. Kropssprog – der taler for sig selv. Tydeligt! Vi skal arbejde med hvordan vi kan få giraffer til at hjælpe os med at blive bedre til at være sammen. Og vi skal bruge ulve til at se på hvad vi ikke skal gøre. Børnene får nogle fælles referencerammer at tale udfra, de bliver opmærksomme på hinanden kropssprog, de lærer hvordan de kan stoppe deres egen vrede, og hvordan de kan blive bedre til at tænke over hvad de mon selv kan gøre at gode ting for at løse det… Jeg har lånt klassen i 1 1/2 time, – det er ren forebyggelse og for at de skærper deres opmærksomhed omkring at være gode kammerater.

Er du interesseret i at høre mere, – så kontakt mig gerne. Jeg kommer gerne på besøg hos andre børn og voksne!

Read more
 • 12
 • Dec
6
Article by Christina Aunsholt
Posted in Møder

Lyt og bliv en god virtuel mødeleder og mødedeltager

Jeg har tygget, vendt og drejet virtuelle møder, – hvad er det med dem? Vi holder virtuelle møder dagligt, – for at spare ressourcer på køretid, rejsetid, – tid! Men hvorfor er det så at vi ikke har fokus på at holde gode virtuelle møder. Så ville vi virkelig højne effektiviteten, – tænk hvis vi kunne spare 20%-30% af vores tid når vi holder møder, – fordi vi holder gode møder i stedet? Det er et spørgsmål om at kende god mødeledelse, helt ind til kernen. Har du den på plads er du langt. VIl du nå det sidste stykke, – så skal du blive bedre til at lytte. Også er der lige kroppen, – hvis vi får styr på den, – og styrer den, – så er du i mål!

Interesseret? Jeg tilbyder både 1 og 2 dages kurser

Read more